1400/05/09
7/31/2021 6:32:03 AM

روانشناسی پیوند پایدار

The Psychology of a Secure Relationship

همسان سنجی، جفت سنجی، توان سنجی جنسی و روان سنجی 
راهنمای شناخت ناکارایی های جنسی
 
درمانهای غیردارویی در
درمان ناکارایی های جنسی
 درمانهای دارویی در
درمان ناکارایی های جنسی
 
 
 راهنمای پیشگیری از ناکارایی های جنسی
 
ژرفا: مجموعه داستانهای کوتاه

 

 


 

 قوانین این مجموعه

1.       وظیفه نخست این تارنما فراهم آوردن بستر خود شناسی و شرکت در آزمون های طراحی شده برای شناخت نقطه های توانایی و ناتوانی هر فرد برپایه پژوهش های علمی است.

2.       تلاش کنید نام نویسی و ارتباط شما با ما با آگاهی خانواده‌ باشد تا بتوانید درجای خود از کمک آنان هم بهره بگیرید.

3.       در رابطه کلامی یا غیرکلامی از هرگونه خشونت کلامی یا نمادین خودداری کنید. اینجا مکانی برای آموزش مدارا و پرهیز از خشونت است.

4.       هرگونه رابطه ای که در چهارچوبهای (سلامت) علمی شرعی و قانونی (عشق) پذیرفته باشد از نگاه ما نیز پذیرفته است

5.       اطلاعاتی که وارد میکنید برای بهره گیری بهتر شما از کارکردهای تارنما بسیار حیاتی است. جدا از اینکه این اطلاعات در بخش های دیگر راستی آزمایی میشود مسئولیت کنار گذاشته شدن شما از مجموعه کاربران بخاطر نادرستی در نشان دهنده ویژگی ها و اطلاعات شخصی به دوش خود شماست.

6.       اطلاعات شخصی شما در نزد ما محرمانه شمرده شده و بدون اجازه شما در اختیار فرد سوم گذاشته نمیشود.

7.       با خواندن این صفحه و گذاشتن نشانی (چک مارک) پذیرفتن قوانین شما پذیرفته اید که بیرون از قوانین یاد شده کاری انجام ندهید و از هر گامی برای فریب دادن مسئولین یا کاربران دیگر برای رسیدن به سود شخصی بپرهیزید. در غیراینصورت ما حق خود برای برخورد قانونی و پیگیری حقوق قانونی همه کاربران را برای خود محفوظ خواهیم داشت. با سپاس.


 
آشنایی با پرسشنامه راهنمای همسرگزینی
 
روانشناسی یک ازدواج موفق
آشنایی با روند تکامل جنسی کودکان
 
رازهای مگو:
پاسخ به پرسشهای جنسی
 
نمایش طنزسوگنامه
جنایت های کوچک

 

 

 

بسته همسان گزینی "روانشناسی پیوند پایدار" برای یافتن "نیمه گمشده" ما چیست؟

گام نخست: بی گمان این پرسش برای همه پیش آمده است که "نیمه گمشده" من کیست و چگونه میتوانم او را بیابم؟ اما همین پرسش شما را با پرسش دیگری روبرو میکند که شما کیستید ؟
آب کم جو تشنگی آور بدست        تا بجوشد آبت از بالا و پست- حضرت مولانا
درپی آنکه نشان دادید که هستید آنگاه روشن خواهد شد چه کسی به دنبال شما میگردد؟! به گفته دیگر این ویژگی های شماست که نشان میدهد چه کسی خواهان شماست و بناچار شما خواهان چه کسی هستید؟ کهربا بدنبال کاه و آهن ربا بدنبال آهن! و اگر شما کاه اید بیهوده چشم براه آهن ربا نشسته اید!
کبوتر با کبوتر، باز با باز        کند همجنس با همجنس پرواز!
"پرسشنامه خودشناسی و جفت شناسی" ما به شما کمک میکند تا 1) ویژگی های خود و 2) ویژگی های جفت خود از نگاه شما و 3) ارزش هریک از این ویژگی ها برای شما را به شما نشان دهد.
گام دوم: 1) اگر شما اکنون دارای جفت هستید "شمارنده تارنما" به شما درصد همسانی خواسته های شما از یکدیگر را نشان میدهد. به گفته دیگر شما درمی یابید چه اندازه با هم همراه و هم سلیقه اید یا چه اندازه باورها و خواست هایتان ناهمسان است. همچنین بخش ویژه گزارشگر تارنما (از سوی دبیر تارنما) میتواند درباره خرده ویژگی های شما و جفت شما و نقطه های توانایی و ناتوانی در پیوند شما گزارش راه گشایی در 12 بخش بدست دهد.
2) اگر شما اکنون دارای جفت نیستید به کمک "جستجوگر تارنما" میتوانید در گروه های دلخواه اندازه همسانی دیگران با شما را شمارش و نشان دهد و در کارگاه های آموزشی درکنار آموختن پایه های یک پیوند پایدار میتوانید از نزدیک با جفت همسان و دلخواه خود دیدار کنید و آنگاه به ارزیابی ویژگی های خود برابر گزارش های گفته شده بپردازید.
گام سوم: 1) بی گمان بدون آموزش های پایه ای فرهنگ ساز در سده نوین بیست و یکم نخواهید توانست خود را با ویژگی های نوین این سده همراه کنید. این نزدیکی نگاه و باور و فرهنگ شماست که میتواند بستر برخورداری از یک پیوند پایدار را برای شما فراهم کند. پرسش های بی شمار و نگرانی های بی شماری است که در هر برخورد و آشنایی با آن روبرو میشوید و گزیدن بهترین راه بدون برخورداری از روشنای دانش روانشناسی پیوند پایدار کاری بس دشوار خواهد بود. بنابراین برای شما یک کارگاه کوتاه زمان آشنایی با روانشناسی پیوند پایدار فراهم شده است تا در آن در کنار آشنایی با جفت همسان خود بتوانید فرهنگ و توانایی های بایسته برای آغاز و مهار پیوند و پیشگیری از برخوردهای ناخواسته را بدست بیاورید. 2) هرجا نیاز باشد میتوانید از نشست های ارزیابی و مشاوره برای پاسخ به پرسشهای ویژه در رابطه با جفت خود بهره بگیرید. کارشناسان روانشناسی پیوند پایدار همه جا و همیشه از نزدیک برای کمک به شما آماده اند. بخش راهنمای این تارنما به پرسشهای گوناگون شما درباره شیوه ما پاسخ میدهد. اگر پیش از این با کارشناس ویژه خود آشنا نشده اید در بخش کارشناسان میتوانید از نزدیک با آنها آشنا شده و در بخش "شناسه شما" کارشناس دلخواه خود را برگزینید.
اینک و پس از این سه گام ارزشمند شما آماده اید تا با آسودگی بیشتری به رسمی، شرعی، و قانونی کردن رابطه خود دست بزنید. در کارگاه ها و نشست های مشاوره میتوانید آگاهی های به اندازه و شایسته درباره هریک از این بخش ها بدست آورید. پس به امید دیدار
دکتر حمیدرضا شیرمحمدی