1399/12/16
3/6/2021 3:40:03 PM

روانشناسی پیوند پایدار

The Psychology of a Secure Relationship

همسان سنجی، جفت سنجی، توان سنجی جنسی و روان سنجی 
راهنمای شناخت ناکارایی های جنسی
 
درمانهای غیردارویی در
درمان ناکارایی های جنسی
 درمانهای دارویی در
درمان ناکارایی های جنسی
 
 
 راهنمای پیشگیری از ناکارایی های جنسی
 
ژرفا: مجموعه داستانهای کوتاه

 

 


راهنمای پاسخ به پرسشهای کاربران

توجه: فایل پی دی اف راهنمای تصویری ورود به تارنما و استفاده از منوهای آن را از اینجا میتوانید بگیرید و ببینید.


1.    پرسشنامه جفت شناسی از چه راهی در یافتن جفت دلخواه ما به ما کمک میکند؟
2.    کارشناسان تارنمای روانشناسی پیوند پایدار برای نشست های خود از چه جایی مجوز دریافت میکنند؟
3.    از نگاه دانش نوین جنسی و روانشناسی، ارزش این پرسشنامه برای ارزیابی پایداری یک پیوند تا چه اندازه است؟
4.    نام نویسی در تارنما و بهره گیری از آن برای کاربران چه هزینه ای دارد؟
5.    برای پرکردن پرسشنامه باید چه نکته های ویژه ای را به یاد داشت؟
6.    آیا برای کارشناسانی که خواستار همکاری با ما هستند برنامه و راهکارهای ویژه ای فراهم شده است؟
7.    چگونه میتوانم در کارگاه ها شرکت کنم؟ این کارگاه ها چه کاربردی برای کاربران دارد؟
8.    چه نکته هایی را هنگام نام نویسی نخستین در تارنما باید به یاد داشته باشیم؟
9.    در گزارش های ویژه ای که نرم افزار با واکاوی پرسشنامه های یک جفت نشان میدهد چه نکته هایی یافت میشود؟
10.    پژوهشنامه (کتاب) های نشان داده شده در تارنما را چگونه می توانم دریافت کنم؟
11.    چرا در گزینه های جستجو "گزینه مذهب" برای کاربران نشانده نشده است؟
12.    سرنام های نشست های ده گانه کارگاه آموزشی چیست؟
13.     برنامه "روانشناسی پیوند پایدار" تا چه اندازه در چگونگی رابطه دونفر دخالت میکند؟
14.     ویژگی های روش روانشناسی پیوند پایدار در کمک به یافتن نیمه گمشده شما  چیست؟
15.     آیا تارنمای روانشناسی پیوند پایدار یک تارنمای همسرگزینی است؟
16.    آیا تنها مجردها میتوانند در تارنما نام نویسی کنند؟
17.    آیا به امکان "سواستفاده" از جوانان در این برنامه ها اندیشیده شده است؟پاسخ1: پرسشنامه جفت شناسی دارای پرسشهایی است که دارای سه بخش است. نخست اینکه شما چه ویژگی دارید؟ دوم اینکه از نگاه شما جفت شما چه ویژگی می باید داشته باشد؟ و سوم اینکه این ویژگی نزد شما چه اندازه ارزشمند است؟ (اندک، میانه، بسیار، حیاتی) هر گزینه دربرابر گزینه پیشین 5 برابر ارزشمندتر است. بدین گونه اگر جفت شما امتیاز پرسشی با اهمیت "بسیار" را بدست نیاورد باید بجای آن امتیاز 5 پرسش با اهمیت "میانه" را بدست آورد (ارزش اندک امتیاز1، ارزش میانه، امتیاز5، ارزش بسیار امتیاز 25 و ارزش حیاتی امتیاز 125 به پرسش میدهد). بدین گونه همسان سنج تارنما روشن میکند که فرد دوم چند درصد از امتیازهای دلخواه شما را آورده است و در برابر شما چند درصد از امتیازهای او را گرفته اید؟ میانگین این دو درصد نشان دهنده درصد همسانی شماست.  
-------------------------------------------------------------------
پاسخ2: هریک از کارشناسان بسته به اینکه دانش آموخته چه رشته ایست و دیگر بسته به گونه کار یا کارگاه یا نشست و مکان انجام آن از مرکز وابسته مجوز یا مجوزهای جداگانه دریافت میکند. .
-------------------------------------------------------------------
پاسخ3: پژوهش ها و ارزیابی های گوناگونی ارزش همسانی باورها و ارزشهای دونفر در یک پیوند را برای افزایش پایداری آن گواهی کرده است و هم اکنون از این گونه پرسشها در جهان دانش برای راهنمایی جفت ها بسیار بهره گرفته میشود. برای آگاهی بیشتر میتوانید به پژوهشنامه (کتاب) های ما در این زمینه به نام " پرسشنامه راهنمای همسرگزینی، آشنایی با هنجارهای یک ازدواج موفق " و " روانشناسی یک ازدواج موفق: همراه با واکاوی روانشناختی 5 رابطه " نگاهی بیاندازید.  
-------------------------------------------------------------------
پاسخ4: نام نویسی و بهره گیری از شمارشگر ارزیاب و جستجوگری تارنما برای کاربران رایگان است. هزینه کارگاه های آموزشی و نشست های مشاوره جداگانه است که پیش از نام نویسی و درخواست دیدار با کارشناسان، هزینه های آن به آگاهی شما خواهد رسید. هزینه هر نشست  ساعته کارگاه  بر پایه هر ساعت 300 هزار ریال است. هزینه دریافت گزارش ارزیابی روانشناختی باورها و نیازهای یک جفت برای کسانی که در این کارگاه ها شرکت میکنند رایگان است. اگر شما جفتی هستید که به هر دلیل نمیتوانید در کارگاه ها شرکت کنید میتوانید ریز گزارش ارزیابی خود را از راه پست الکترونیک یا پست دریافت کنید. هزینه گرفتن و فرستاندن هر گزارش 500 هزار ریال است. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ5: بی گمان پاسخ شما به بخش های سه گانه هر پرسش میتواند در آینده شما و روبرویی با جفت دلخواه شما بسیار بسیار اثرگذار است. اینکه چگونه با برگزیدن بهترین گزینه میتوانید یک گام به پیوند پایدار خود نزدیک شوید در کارگاه های آموزشی ریز به ریز و پرسش به پرسش بررسی و روشن شده است. در کنار آن خواندن کتاب های ما در این زمینه شما را با هنجارهای بایسته برای بهترین گزینش آشنا خواهد کرد. مشاوره با کارشناسان- هرجا نیاز باشد- نیز کمک ارزشمندی خواهد بود. پس از پرکردن نخستین پرسشنامه اگر بخواهید میتوانید با رفتن به بخش ویرایش گزینه های دیگری را برگزینید. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ6: بله. کارشناسانی که خواستار همکاری با هستند میتوانند نخست خواست خود را با ما در میان بگذارند تا با بررسی پیشینه کاری و توانایی هایشان بتوانیم بهترین راهکار برای همکاری را پیشنهاد کنیم و نامشان را در بخش آشنایی با کارشناسان نشان دهیم. این کارشناسان میتوانند با نام نویسی در کارگاه های ویژه آشنایی با پایه های شناخت توانایی های عاطفی- جنسی و راههای پیشگیری و درمان ناکارایی های جنسی دانش خود در برخورد با درمانجویان آینده را افزایش دهند. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ7 : هر کارگاه آموزشی در دو بخش و هر بخش 5 نشست برگزار میشود و هزینه شرکت در هر ساعت کارگاه 300هزار ریال است. شما میتوانید با پرداخت پیش ثبت نام در این دوره ها پیش ثبت نام کرده و چشم براه زمان آغاز کارگاه باشید که بزودی به آگاهی شما خواهد رسید (از آنجا که امکان بازگرداندن هیچ مبلغی وجود ندارد پیش از واریز با بررسی در این باره خوب بیاندیشید). اگر بخواهید میتوانید برای دعوت از کاربری دیگر، هزینه شرکت او را نیز واریز کنید و از کارشناس خود بخواهید که هماهنگی لازم در این زمینه را انجام دهد. در دیدارهای نخستین داده های کاربری شما از سوی کارشناسان ما راستی آزمایی خواهد شد. شما میتوانید پیش ثبت نام خود را بصورت حضوری با هماهنگی و سر زدن به دفتر آنان انجام دهید یا از راه تلفن یا پست الکترونیک با ما در تماس باشید (به یاد داشته باشید که هزینه پیش ثبت نام یا نام نویسی کامل حتی درصورت شرکت نکردن شما در کارگاه به شما برگشت نخواهد شد و تنها ممکن است برای یکبار جهت شرکت شما در دوره دیگر کارگاه ذخیره شود). همچنین شما میتوانید با هماهنگی با کارشناسان از کاربران دیگری که با خواست ها و باورهای شما همسانی بیشتری دارند برای حضور همزمان در کارگاه ها و دیدار یکدیگر دعوت کنید. همچنین امکان دعوت برای دیدار در نشست های مشاوره خصوصی در کنار کارشناسان ما نیز وجود دارد. تلاش بر این است که در این کارگاه ها گزینه های خود برای برخورداری از یک پیوند پایدار را گسترش داده و با ارزیابی و بررسی بهتر این گزینه ها راه خود را برگزینید. همیشه و در هرگامی از مشورت با کارشناسان برای رسیدن به پاسخ پرسشهای خود بهره بگیرید. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ 8: نام کاربری شما می بایست با الفبای انگلیسی نوشته شود. همچنین میتوانید شماره دلخواهی را به پایان آن بیافزایید. هرگاه رمز خود را گم کنید میتوانید با نگاشتن نام کاربری و پست الکترونیک آن را دریافت کنید. بنابراین نام کاربری را نباید برای دیگرانی که پست الکترونیک شما را میدانند آشکار کنید. نام کاربری شما نباید نشان دهنده شماره تلفن یا پست الکترونیک شما یا واژه های نامناسب در چنین گروهی باشد. درصورت مشاهده چنین مواردی پروفایل شما از تارنما کنار گذاشته میشود و باید دوباره دست به ساختن آن بزنید.
 درباره پست الکترونیک و شماره تلفن به یاد داشته باشید که اینها یکی از راه های آگاهی رسانی ما به شماست بنابراین در برگزیدن و نگاشتن آن دقت کنید. عکسی که برای بارگذاری برمیگزینید بهتر است چهره شما را بخوبی نشان دهد. از گذاشتن عکس های هنجارشکن یا برهنه برای شوخی یا خنده بپرهیزید. این عکس ها برداشته میشود و درصورت برخورد دوباره کاربر از دسترسی به تارنما و کارگاه ها بازداشته خواهد شد. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ9: در گزارش نهایی واکاوی (آنالیز) پاسخنامه پرسشنامه جفت شناسی (که در دیدار با کارشناس خود در یک نشست مشاوره دریافت خواهید کرد) نکته های زیر بررسی میشود:
1.    شمارش و ارزیابی درصد همسانی دونفر (برای بدست دادن نمایی از ارزیابی همه جانبه نگر پیوند)
2.     نمودار ارزش گذاری (درصد امتیاز داده شده به) هریک از محورهای 12 گانه از سوی هریک از دونفر برای نشان دادن ارزش هریک از این محورها از نگاه هریک از دوفرد.
محورهای 12گانه: 1. اعتیاد: 2. ارتباطات و آشنایان: 3. خانواده نخستین 4. عادتهای فردی: 5. مراسم ازدواج: 6. توانایی علمی: 7. باورها مذهبی و فرازمینی: 8. توانایی های مالی: 9. رابطه و توانایی های جنسی: 10. رابطه دوطرفه: 11. ویژگی های فردی و 12. سلامت
 

3.    مقایسه درصد امتیاز بدست آمده از سوی هر دونفر در هریک از محورها دوازده گانه برای نشان دادن نقطه ها توانمندی یا ناتوانی هریک از دونفر دربرابر دیگری

 

4.    نشان دادن دقیق پرسش هایی که هریک از دونفر نتوانسته اند امتیاز وابسته به آن را بدست بیاورند. اینجا به روشنی نمایان میشود برای بهبود رابطه در آینده چه برنامه ریزی کاربردی سودمند خواهد بود. برای نمونه
a.    الف: 4-8-11-16-19-28-33-37-41-47
b.    ب: 5-9-14-18-22-27-35-38-42-46

-------------------------------------------------------------------
پاسخ 10: این پژوهشنامه ها را میتوانید 1) به شکل کاغذی با واریز بهای آنها
شماره حساب 190978907 بانک ملت شعبه شهیدخورشیدی رجایی شهر کرج به نام حمیدرضا شیرمحمدی  یا 2) به شکل کتاب الکترونیک با نام نویسی در تارنمای کتاب راه و خرید کتاب دریافت کنید. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ11: در دنیای امروز با نگاه به پیچیدگی ها و تفاوت های باور باورمندان یک واژه نمیتواند نشاندهنده همسانی باورهای دونفر باشد. ممکن است همه آن کسانی که خود را مسلمان می نامند پندار و گفتار و کردار همسان یا پذیرفتنی از نگاه دیگر مسلمانان نداشته باشند. از این رو بر این باوریم که بهتر است کاربران جداگانه با گفتگوی رو در رو و بررسی باورها و جهان بینی یکدیگر از پذیرفتنی بودن آنها از نگاه دیگری اطمینان یابند. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ12: سرنام های ده گانه این کارگاه از اینگونه است:
1.    آشنایی با پرسشنامه راهنمای همسان گزینی
2.    تعریف "پیوند پایدار" (ازدواج) و خاستگاه های کارآ در بهبود رابطه
3.    آسیب شناسی ناپایداری یک پیوند عاطفی- جنسی
4.    آشنایی با روند تکامل جنسی کودکان (1)
5.    آشنایی با روند تکامل جنسی کودکان (2)
6.    روش ها و شگردهای مهار یک رابطه به سمت دلخواه
7.    آشنایی با مهارتهای جنسی: مهارتهای جسمی
8.    آشنایی با مهارتهای جنسی: مهارتهای ذهنی
9.    آشنایی با مهارتهای جنسی: مهارتهای ویزه
10.    آشنایی با ناکارایی های شخصیت  
-------------------------------------------------------------------
پاسخ13: شیوه ما بر کمترین دخالت در رابطه دونفر است. از نگاه ما هیچ فرد دیگری بجز دونفر یک پیوند اجازه پادرمیانی و دخالت در یک رابطه را ندارند (حتی خانواده آنها!). ارزشمندترین کمک ما ارزیابی هریک از دونفر در شناخت خود و آنچه به دنبال آن هستند و نمایاندن آن است. آموزش های پایه برای بدست گرفتن درست مهار رابطه یکی از نیازهای اساسی هر یک از جفت هاست که تلاش شده است در کارگاه های آموزشی بدان پاسخ داده شود. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ14: برترین ویژگی ها و آرمان های نخست ما در روانشناسی پیوند پایدار از این دست است:
1.    پایه ریزی یک رابطه بر پایه اصل "احترام رو در رو" و پیوند خوشایند یا جدایی خوشایند است.
2.    تلاش شده تا از گستردگی امکان جستجوی یک فضای مجازی در کنار برخورداری از سودمندی های برخورد رو در رو و راستی آزمایی گفته های هریک از دونفر همزمان بهره گیری شود.
3.    دانش پایه بودن و بهره گیری از روش های روانشناختی برای برخورداری از یک رابطه سالم
4.    مشاوره های بجا و کمیاب در زمینه شناخت توانایی های جنسی و پیشگیری و درمان ناکارایی های جنسی که از پیگیری یک رابطه عاطفی جنسی پایدار جلوگیری میکند.
5.    آشنا کردن فرد با جنبه های علمی، قانونی و اجتماعی یک پیوند پایدار (ازدواج موفق)
6.    کاهش هزینه و زمان فرد برای یافتن جفت دلخواه و مشاوره هایی که برای رسیدن به یک رابطه پایدار به آن نیاز دارد (از راه طراحی نرم افزار ارزیابی ویژگی های دونفر که انجام آن از سوی یک کارشناس بسیار زمان بر و هزینه بر خواهد بود).
7.    فراهم کردن محیطی امن برای آشنایی فرد یا خانواده او با فرد دیگر.
8.    داشتن برنامه هدفمند برای افزایش گزینه های فرد و اطمینان از اینکه میتواند بهترین گزینه ممکن را برای برخورداری از یک رابطه خوشایند داشته باشد.
9.    فراهم آمدن فرصتی برای آغاز بکار همه روانشناسان و مشاوران دست اندرکار برای کمک به جوانان همراه با فراهم کردن کارگاه های آموزشی ویژه آنان
10.    آشنا کردن توده مردم و دست اندرکاران حرفه ای با پژوهش ها و کتاب های کاربردی پایه در زمینه رابطه عاطفی جنسی و جنبه های گوناگون آن
11.    ..... 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ15: خیر. همانگونه که از نام تارنما برمی آید نقش ما در اینجا کمک به بهبود پیوند یک جفت با بهره گیری از پرسشنامه های علمی ارزیابی باورها و توانایی ها و ناتوانی های آنهاست. به گفته دیگر اینجا یک تارنمای مشاوره ازدواج است که برگزیدن جفت مناسب تنها بخش نخست آن خواهد بود. پرسشنامه جفت شناسی نخستین گام در این راه است. بی گمان بزودی پرسشنامه های دیگری که در دنیای روانشناسی و سکسولوژی کاربرد داشته است در گام های دیگر به برنامه کاربران خواهیم افزود. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ16: خیر. همانگونه که گفته شد که ما برای همه دارای برنامه هستیم و برنامه بهبودی رابطه همه زنان و مردان از پیش از آغاز رابطه تا پس از آن ادامه خواهد داشت. زنان و مردان دارای جفت هم میتوانند با نام نویسی رایگان و پرکردن پرسشنامه به ارزیابی رابطه کنونی خود بپردازند و از کارگاه های آموزشی و مشاوره کارشناسان بهره بگیرند. آنها میتوانند با گذاشتن نشانه   در پاسخ به پرسش در این باره، خود را از دایره جستجوی زنان و مردان مجرد بیرون نگه دارند. 
-------------------------------------------------------------------
پاسخ17: جدا از اینکه "سواستفاده" را چه چیزی بیان میکنید، امکان سواستفاده از هرکسی همیشه و هرجا نباید دست کم گرفته شود. مردانی بوده اند که با نمایش درخواست ازدواج از دختران کلاهبرداری کرده اند و زنانی بوده اند که با نمایش شیفتگی به مردان از آنان کلاهبرداری کرده اند یا به آنان آزار رسانده اند. بی گمان کمبود دانش و ارتباط نداشتن با کارشناسان و مشاوران بهترین زمینه برای چنین کارهایی را در دست پرخاشگرایان و کلاهبرداران میگذارد. اینجا روبروی چشمان ما و کارشناسان ما چنین زمینه هایی از دست آنان گرفته خواهد شد. تلاش ما این است تا با آموزش های درست یک رابطه از نگاه علمی، شرعی و قانونی (عشق) پذیرفته باشد. از سوی دیگر با هر گزینش شما چیزی را بدست می آورید و دربرابر ممکن است چیزی را از دست داده باشید که نباید به آن "سواستفاده" نام داد. هر شخصی هم ممکن است با نگاه به گذشته گزینش کاری را "اشتباه" بنامد. بی گمان اشتباه پیامد ناخواسته هر گام از زندگی است و برای اشتباه نکردن بهتر است از اتاق کوچک خود در خانه تکان نخورید. بله اشتباه کردن همانند نفس کشیدن حق هر انسان زنده است! به یاد داشته باشید که بی گمان روانشناسی پیوند پایدار هیچ مسئولیتی دربرابر زنان و مردان خودسری که بدون مشاوره با کارشناسان راه خود را برگزیده اند و بر این باورند که از گزینش خود آسیب دیده اند نخواهد داشت و حق خود را برای شکایت از هرکسی که بصورت خودخواسته برای آسیب رساندن به ما و دیگر هموطنانش گام برداشته است "محفوظ" خواهد داشت. 
-------------------------------------------------------------------

 

آموزش حل مشکل ورود به سایت

 

چرا ممکن است نتوانید وارد تارنما شوید و با منوهای آن کار کنید؟

بیشتر زمانها هیچ دلیل روشنی برای کار نکردن یک صفحه یا یک منو یافت نمیشود. بنابراین ممکن است با عوض کردن چیزی دوباره صفحه فعال شود. برای نمونه 1) اگر از مرورگر کروم بهره گرفته اید مرورگر فایرفاکس را باز کنید (هرگز اینترنت اکسپلورر را بکار نبرید) 2) اگر از سیستم عامل آندروید تبلت یا تلفن هوشمند بهره میگیرید از سیستم عامل ویندوز  لبتاپ یا کامپیوتر خانگی بهره بگیرید. 3) پیش از اینها نخست تلاش کنید صفحه را تازه Refresh کنید (با فشار دکمه فلش چرخان نوارابزار بالای مرورگر یا گرفتن همزمان تکمه ctrl و F5) 4) گاهی بدلایلی سیستم عامل کند عمل میکند و ممکند خاموش روشن کردن سیستم Restart مشکل را حل کند. 5) کند بودن سرعت اینترنت یکی از دلیل های کار نکردنن دکمه هاست. اگر مشکلی داشتید در زمانی که سرعت اینترنت بهتر شد دوباره امتحان کنید.6) درصورتی که پس از باز کردن هریک از صفحه ها مدت زیادی بدون انجام کار خاصی در آن صفحه بایستید (بخاطر مسائل امنیتی) صفحه غیرفعال شده و اگر نیاز به ورود دوباره باشد باید دوباره وارد شوید. 7) چشمگیرترین علت کارنکردن یک صفحه دقت نکردن به آموزش های گفته شده است. نگران نباشید با کمی تمرین دست تان برای کار با سایت راه می افتد و میتوانید مشکلات دوستانتان در این زمینه را نیز حل کنید!

برای ورود به سایت درصورتی که پس از فعال کردن تکمه "خواندن قوانین سایت" نمیتوانید با فشار تکمه ثبت نام عملیات نام نویسی را تکمیل کنید با ما تماس بگیرید و برای ما ایمیل کنید تا عملیات ثبت نام را برایتان انجام دهیم. "نام و نام خانوادگی، شماره همراه، و ایمیل" تنها چیزی است که برای ثبت نام شما نیاز داریم. توجه کنید که نام کاربری شما بهتر است با آی دی ایمیل شما یکی نباشد و ترکیب اسم و یک عدد به گونه ای که برای دیگران قابل حدس زدن نباشد را استفاده کنید.

اگر (پس از نام نویسی) هنگام "ورود" نمیتوانید با فشار تکمه وارد شوید طرز نوشتن ایمیل و همینطور رمز خود را دوباره بررسی کنید. تغییر هر حرف یا شماره مانع از ورود شما می شود. بهتر است از نخست ایمیل و رمز خود را جایی ذخیره کنید و هنگام ورود همان متن را دوباره کپی کرده و در محل خود بچسبانید. اگر در این زمینه مشکلی داشتید مسئله را با کارشناس خود یا مسئول سایت درمیان بگذارید تا مشکل شما حل شود.

پس از ورود به صفحه اصلاح پروفایل بروید و اطلاعات درست خود را بدقت وارد کنید. در انتها درصورتی که برای آپلود عکس مشکل داشتید این موارد را بررسی کنید: 1) حجم عکس شما بیش از 150 کیلوبایت نباشد (در غیراینصورت با یک نرم افزار ویرایش عکس مثل فوتوشاپ حجم عکس خود را کوچک کنید) 2) تنها فرمت عکس پذیرفتنی jpg –jpeg می باشد اگر عکس شما به فرمت دیگری است با فوتوشاپ آن را به فرمت گفته شده ذخیره و بارگذاری کنید. 3) همه مواردی که در ابتدا گفته شد را بررسی کنید. 4) اگر به هرترتیب نتوانستید عکس خود را بارگذاری کنید با کارشناس خود یا مسئول سایت تماس بگریید، عکس خود را با ایمیل ارسال کنید تا در صفحه شما بارگذاری شود.

برای درخواست باز شدن پروفایل برای مخاطبان خود لطفا این جدول را پر کرده و برای ما ایمیل کنید. نام کاربری ترکیب اسم و شماره 3 یا 4 رقمی خواهد بود. پس از ورود به حساب کاربری میتوانید رمز را عوض کنند مانند مثال

نام و نام خانوادگی نام کاربری پست الکترونیک شماره همراه رمز ورود
مرجان رهبر Marjan465     4545
         

 


 
آشنایی با پرسشنامه راهنمای همسرگزینی
 
روانشناسی یک ازدواج موفق
آشنایی با روند تکامل جنسی کودکان
 
رازهای مگو:
پاسخ به پرسشهای جنسی
 
نمایش طنزسوگنامه
جنایت های کوچک

 

 

 

بسته همسان گزینی "روانشناسی پیوند پایدار" برای یافتن "نیمه گمشده" ما چیست؟

گام نخست: بی گمان این پرسش برای همه پیش آمده است که "نیمه گمشده" من کیست و چگونه میتوانم او را بیابم؟ اما همین پرسش شما را با پرسش دیگری روبرو میکند که شما کیستید ؟
آب کم جو تشنگی آور بدست        تا بجوشد آبت از بالا و پست- حضرت مولانا
درپی آنکه نشان دادید که هستید آنگاه روشن خواهد شد چه کسی به دنبال شما میگردد؟! به گفته دیگر این ویژگی های شماست که نشان میدهد چه کسی خواهان شماست و بناچار شما خواهان چه کسی هستید؟ کهربا بدنبال کاه و آهن ربا بدنبال آهن! و اگر شما کاه اید بیهوده چشم براه آهن ربا نشسته اید!
کبوتر با کبوتر، باز با باز        کند همجنس با همجنس پرواز!
"پرسشنامه خودشناسی و جفت شناسی" ما به شما کمک میکند تا 1) ویژگی های خود و 2) ویژگی های جفت خود از نگاه شما و 3) ارزش هریک از این ویژگی ها برای شما را به شما نشان دهد.
گام دوم: 1) اگر شما اکنون دارای جفت هستید "شمارنده تارنما" به شما درصد همسانی خواسته های شما از یکدیگر را نشان میدهد. به گفته دیگر شما درمی یابید چه اندازه با هم همراه و هم سلیقه اید یا چه اندازه باورها و خواست هایتان ناهمسان است. همچنین بخش ویژه گزارشگر تارنما (از سوی دبیر تارنما) میتواند درباره خرده ویژگی های شما و جفت شما و نقطه های توانایی و ناتوانی در پیوند شما گزارش راه گشایی در 12 بخش بدست دهد.
2) اگر شما اکنون دارای جفت نیستید به کمک "جستجوگر تارنما" میتوانید در گروه های دلخواه اندازه همسانی دیگران با شما را شمارش و نشان دهد و در کارگاه های آموزشی درکنار آموختن پایه های یک پیوند پایدار میتوانید از نزدیک با جفت همسان و دلخواه خود دیدار کنید و آنگاه به ارزیابی ویژگی های خود برابر گزارش های گفته شده بپردازید.
گام سوم: 1) بی گمان بدون آموزش های پایه ای فرهنگ ساز در سده نوین بیست و یکم نخواهید توانست خود را با ویژگی های نوین این سده همراه کنید. این نزدیکی نگاه و باور و فرهنگ شماست که میتواند بستر برخورداری از یک پیوند پایدار را برای شما فراهم کند. پرسش های بی شمار و نگرانی های بی شماری است که در هر برخورد و آشنایی با آن روبرو میشوید و گزیدن بهترین راه بدون برخورداری از روشنای دانش روانشناسی پیوند پایدار کاری بس دشوار خواهد بود. بنابراین برای شما یک کارگاه کوتاه زمان آشنایی با روانشناسی پیوند پایدار فراهم شده است تا در آن در کنار آشنایی با جفت همسان خود بتوانید فرهنگ و توانایی های بایسته برای آغاز و مهار پیوند و پیشگیری از برخوردهای ناخواسته را بدست بیاورید. 2) هرجا نیاز باشد میتوانید از نشست های ارزیابی و مشاوره برای پاسخ به پرسشهای ویژه در رابطه با جفت خود بهره بگیرید. کارشناسان روانشناسی پیوند پایدار همه جا و همیشه از نزدیک برای کمک به شما آماده اند. بخش راهنمای این تارنما به پرسشهای گوناگون شما درباره شیوه ما پاسخ میدهد. اگر پیش از این با کارشناس ویژه خود آشنا نشده اید در بخش کارشناسان میتوانید از نزدیک با آنها آشنا شده و در بخش "شناسه شما" کارشناس دلخواه خود را برگزینید.
اینک و پس از این سه گام ارزشمند شما آماده اید تا با آسودگی بیشتری به رسمی، شرعی، و قانونی کردن رابطه خود دست بزنید. در کارگاه ها و نشست های مشاوره میتوانید آگاهی های به اندازه و شایسته درباره هریک از این بخش ها بدست آورید. پس به امید دیدار
دکتر حمیدرضا شیرمحمدی